Opgrond vun der aktueller Situatioun huet de Comité decidéiert, datt d'Generalversammlung vum 28. Januar 2022 ausfällt an op den 13. Mee verluegt ginn ass . ...


07 January 2022