Assemblée générale ordinaire um 20 Auer am Musekssall (fir all Memberen)
Date: 25/01/2019 20:00 - 25/01/2019 21:00