Leider sinn eis Prouwen rëm ofgesoot ...

Leider sinn eis Prouwen rëm ofgesoot ...

Mir haten eis schonns Hoffnung gemeet a rëm drop gefreet fir zesumme Musék ze maachen ... mee leider hu mir eis Prouwe vun haut un rëm missten annuléieren ...